El-Kontroll kan tilby sine kunder et komplett webbasert internkontroll system. Systemet inneholder guider og rettningslinjer for kontroll av elektriske anlegg og installasjoner. I tillegg til standarder som NS3451 og TFM har vi også rettningslinjer for kontroll av spesial installasjoner som sykehus osv.

Når kontrollutfører og bruker gis tilgang til systemet finnes der ferdige rutiner for kontroll av elektriske anlegg med faste sjekkpunkter (og muligheten til å tilføye flere). Kontrollutfører redigerer lister i systemet, og en tiltaksplan for utbedring av eventuelle feil på anlegget utarbeides automatisk. Bruker/eier kan etter utført kontroll gå inn på systemet og sjekke resultatet. Hvis kontrollen har punkter på tiltaksplanen som må utføres av andre, kan disse gis tilgang til systemet slik at de kan kvittere for utført arbeide.

Punkter på kontrollen som kan utbedres av bruker kan selvsagt utføre og kvittere for av bruker. Etter at kontrollen er utført, kan den med enkle tastetrykk valgfritt skrives ut av bruker eller lagres som pdf dokument.

Kontrollen ligger selvfølgelig godt bevart i vår database og kan hentes frem når som helst. Bruker har mulighet for å legge inn bilder og andre dokumenter.