Nødlys

Det stilles krav fra myndighetene om nød- og ledelyssystemer blant annet i bygg klassifisert som risikoklasse 5, 6 og bygg under terreng som er offentlig tilgjengelig (TEK 07 § 7-2 Sikkerhet for brann). Det innebærer at man i tillegg til tilfredsstillende nødlysanlegg, også skal ha rutiner om drift og vedlikehold av anlegget. Dette skal loggføres i egen logg, som skal oppbevares sammen med nødvendig dokumentasjon. Dette skal være tilgjengelig til en hver tid for inspeksjon fra myndighetene.