Forskrift for brannforebyggende tiltak

Forskrift for brannforebyggende tiltak og tilsyn” § 2-4 Forebyggendeforskriften, krever at det skal foretas jevnlige ettersyn og kontroll av installasjon og utstyr, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG) krever også at det inngås en servicekontrakt på årlig ettersyn, for at FG godkjennelse kan oppnås.

Eier av bygning skal sørge for at brannalarmanlegg blir regelmessig kontrollert, vedlikeholdt og ettersett samt påse at anlegget til enhver tid fungerer som forutsatt.

Det er eier som har ansvaret for å inngå avtale med FG- godkjent foretak, som må dokumentere nødvendig kompetanse for angjeldende anleggstype, for å sikre nødvendig tilgang til dokumentasjon og systemkunnskap.